DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

  DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH GEN – XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG

  • Quan hệ Cha(mẹ)-Con
  • Quan hệ Ông(bà)-Cháu
  • Quan hệ Anh(chị)-Em

  DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN BỆNH DI TRUYỀN

  • Chẩn đoán bệnh di truyền trước khi sinh con
  • Xét nghiệm di truyền

  DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SỸ

  • Giám định hình thái xương (đòi hỏi hộp sọ phải còn nguyên vẹn)
  • Giám định qua di vật.
  • Giám định hài cốt bằng kỹ thuật phân tích hệ gen ty thể

LIÊN HỆ

HOTLINE: 0913 031 525

EMAIL: dragonlawfirm@gmail.com