GIỚI THIỆU

CÔNG TY CUNG CẤP THÔNG TIN VIỆT NAM

Công ty cung cấp thông tin Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong dịch vụ giám định tư pháp như  giám định  ADN, giám định vân tay, giám định thu thập các bằng chứng. Chúng tôi kết hợp với các đơn vị kiểm định, giám định hàng đầu như Viện kỹ thuật hình sự trong việc giám định gene, giám định adn, thực hiện các giám định khác theo yêu cầu.

Với phương châm “Nhanh chóng – Chính xác – Công tâm”, chúng tôi đã đáp ứng sự tin tưởng của rất nhiều khác hàng, đối tác.