TRA KẾT QUẢ

Mã khách hàngThông tin khách hàngNgày nhậnNgày trả
AAAA
BBBBV
XXXX
X
X
X
X
X
XXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XCXXX