ADN-GENE-HUYẾT THỐNG

PHÂN TÍCH ADN – XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG

Thủ tục

Để việc tiến phân tích xác định mối quan hệ huyết thống giữa hai hay nhiều người với nhau bạn cần tiến hành các thủ tục sau:
1. Giấy đề nghị phân tích ADN và điền đầy đủ thông tin vào giấy. Nếu khách hàng đến trục tiếp công ty hoặc đại lý của công ty thì chúng tôi đã có sẵn giấy đề nghị.

2. Tiến hành thu mẫu của những người cần phân tích ADN và gửi cho chúng tôi kèm giấy đề nghị phân tích ADN

3. Nộp lệ phí dịch vụ phân tích ADN cho chúng tôi. Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở công ty.

4. Chúng tôi sẽ trả kết quả sau 1-7 ngày kể từ khi nhận được mẫu và lệ phí phân tích.

Một số lưu ý khi đến lấy kết quả: Khách hàng khi đến lấy kết quả phải mang theo phiếu hẹn. Khi xuất trình phiếu hẹn cho bộ phân trả kết quả của công ty khách hàng sẽ nhận được bộ hồ sơ kết quả như sau:
1. Phiếu kết quả phân tích ADN có đầy đủ chữ ký của giám đốc công ty và của hội đồng khoa học.
2. Bảng kết quả điện di do máy phân tích ADN đọc được. Bảng này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho biết chất lượng ADN mà chúng tôi tách được từ mẫu của người cần phân tích ADN và độ chính xác của kết quả phân tích. Cũng giống như khi đi chụp X-Quang và siêu âm, người đi xét nghiệm sẽ nhận được đầy đủ phim X-Quang và ảnh siêu âm. Chất lượng hình ảnh của phim X-Quang và siêu âm có rõ nét thì bác sỹ mới có thể đọc kết quả và chẩn đoán bệnh được chính xác. Mặt khác với kết quả điện di do máy phân tích ADN đọc được mà chúng tôi cung cấp khách hàng có thể xem như là một thẻ ADN cá nhân.

 

Quan hệ Cha(mẹ)-Con

1. Phân tích quan hệ cha con (Không có sự tham gia của người mẹ)

Phân tích: Mẫu ADN của đứa trẻ (con) và người cha nghi vấn.

Thời gian trả kết quả: 4 giờ đến 8 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người cha nghi vấn với một đứa trẻ (Con), mà không cần thiết phải phân tích ADN của người mẹ. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Độ chính xác của phân tích này là 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,999999998% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

2. Phân tích quan hệ cha con (Có sự tham gia của người mẹ)

Phân tích: Mẫu ADN của đứa trẻ (con) và người cha nghi vấn.

Thời gian trả kết quả: 4 giờ đến 8 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người cha nghi vấn với một đứa trẻ (Con), mà không cần thiết phải phân tích ADN của người mẹ. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Độ chính xác của phân tích này là 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,999999998% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

3. Phân tích quan hệ mẹ con.

Phân tích: Mẫu ADN của đứa trẻ (con) và người mẹ nghi vấn.

Thời gian trả kết quả: 4 giờ đến 8 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người mẹ nghi vấn với một đứa trẻ (Con). Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Độ chính xác của phân tích này là 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,999999998% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

 

Quan hệ Ông(bà)-Cháu

1. Phân tích quan hệ Ông nội – cháu trai

Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của ông nội giả định và đứa cháu.
thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ. Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ.

Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau. (Do vậy với xét nghiệm DNA này sẽ không phân biệt được giữa 2 người đàn ông ở trong cùng một dòng họ nội ở đây là ông nội và cháu trai).

2. Phân tích quan hệ Ông nội – cháu gái

Phân tích: Mẫu ADN của ông nội giả định, bà nội , cháu gái và người mẹ.

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người bà nội giả định với một đứa cháu. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà.Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ)

3. Phân tích quan hệ Bà nội – cháu gái

Phân tích: Mẫu ADN của bà nội giả định và cháu gái.

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người bà nội giả định với một đứa cháu gái dựa vào phân tích NST X. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

4.Phân tích quan hệ Bà ngoại – cháu gái, cháu trai

Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).

thời gian trả kết quả: 7 – 10 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại của họ. Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại.

 

Quan hệ Anh(chị)-Em

1. Phân tích quan hệ anh em trai có cùng bố(phân tích nhiễm sắc thể Y)

Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.

thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 8 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ. Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ.
Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một người bố sinh học thì kết quả Y-STR là giống nhau.

Ví dụ: 2 người đàn ông muốn biết liệu họ có cùng một người cha hay một người ông nội sinh học, phân tích ADN nếu họ có cùng một kết quả phân tích Y-STR thì thực tế chứng minh rằng họ chia sẻ cùng một người cha (người ông nội). Nếu kết quả không trùng lặp, thì họ không chia sẻ cùng một người cha (ông nội)sinh học.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp phân tích Y-STR có thể được áp dụng. Xem xét biểu đồ trên đây như một hướng dẫn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

2. Phân tích quan hệ anh (chị) – Em có cùng mẹ

Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) – em

Thời gian trả kết quả: 3 – 8 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại của họ. Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại

Ví dụ: 2 anh em muốn biết liệu họ có cùng một người mẹ sinh học, Phân tích trình tự ADN ty thể, nếu họ có cùng một kết quả phân tích X-SV thì thực tế chứng minh rằng họ chia sẻ cùng một người mẹ. Nếu kết quả không trùng lặp, thì họ không chia sẻ cùng một người mẹ sinh học.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp phân tích X-SV có thể được áp dụng. Xem xét biểu đồ trên đây như một hướng dẫn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

3. Phân tích quan hệ chị em gái có cùng bố – Phân tích trên NST X

Phân tích: Mẫu ADN của các anh chị em .

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa các chị em gái dựa vào phân tích NST X. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

 

Hướng dẫn lấy mẫu

THU MẪU MÁU

Lấy mẫu máu trên giấy FTA được thực hiện tại Công ty và các văn phòng đại diện của Công ty. Ưu điểm của lấy mẫu máu trên giấy FTA là kết quả có độ ổn định cao, thời gian trả kết quả nhanh (4 tiếng) và không bị nhiễm giữa các mẫu với nhau.

Liên hệ với công ty  hoặc các trung tâm y tế được ủy quyền của công ty  để lấy mâu máu. Rửa tay thật sạch trước khi lấy mẫu.

Sắp xếp bút bấm lấy máu, đầu bấm tiệt trùng bông tẩm cồn 70 độ và giấy FTA

Viết tên của người cần phân tích ADN lên thẻ lấy mẫu máu có chứa giấy FTA

Lau sạch ngón tay giữa bằng bông tẩm cồn, với trẻ em

Cẩn thận lắp đầu bấm vào bút bấm và tháo bỏ đầu bảo vệ.

Bắt đầu quá trình thu mẫu máu bằng cách nhẹ nhàng đặt đầu bút lên đầu ngón tay và bấm nút bấn trên thân bút. Hầu hết mọi người sẽ không có cảm giác đau khi đầu trích máu chạm vào ngón tay. Nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay cho tới khi thu được một giọt máu bằng hạt đậu.

Áp ngón tay vào trong vòng tròn của giấy thu mẫu (FTA) sao cho giọt máu có thể thấm vào giấy FTA

Lau đầu ngón tay vừa lấy máu bằng bông tẩm cồn và giữ yên tại vị trí trích cho đến khi máu không còn thấm ra.

Để giấy thu mẫu máu khô tự nhiên trong 10 phút và gấp lại rồi cho vào riêng một phong bì. Ký tên lên phong bì.

Lặp lại quá trình trên với người tiếp theo cần phân tích ADN.

Điền đầy đủ các thông tin vào giấy đề nghị phân tích ADN rồi để tất cả vào một phong bì lớn và gửi cho chúng tôi. Nên gửi cho chúng tôi bằng thư bảo đảm để tránh thất lạc mẫu.

THU MẪU TẾ BÀO NIÊM MẠC MIỆNG
(Áp dụng cho mọi lứa tuổi và có thể lấy tại nhà)

1. Không uống cà phê, sữa, trà hoặc hút thuốc trong 4 giờ trước khi lấy mẫu, vì chúng có thể làm anh hưởng đến chất lượng mẫu.

2. Rửa tay và miệng của người cần lấy mẫu ba lần với nước ấm. (Đối với trẻ sơ sinh, chờ 02 giờ sau bữa ăn cuối cùng và cho bé uống một ít nước để làm sạch miệng).

3. Lấy tăm bông vô trùng từ gói đựng, cắt bỏ một đầu. Chú ý không chạm tay vào đầu bông của tăm bông. Thu thập các tế bào niêm mạc (tế bào của má trong) bằng đầu của tăm bông. Quệt đầu bông của tăm bông và xoay nhẹ 30 lần hoặc trong khoảng 30giây vào mặt trong má của người cần lấy mẫu. Hãy chắc chắn để di chuyển tăm bông trên toàn bộ bề mặt bên trong má.

4. Lặp lại quá trình này với các tăm bông. Bạn phải làm 03 tăm bông cho một người.

5. Để mẫu khô ở trong không khí ở nhiệt độ phòng ít nhất 15 phút. Nhằm tránh lây nhiễm, không để đầu bông của tăm bông chạm vào bất cứ thứ gì.

6. Để tăm bông thu được vào một phong bì chứa mẫu (không đặt trở lại túi nilon) và đảm bảo rằng các thông tin chi tiết cần thiết phải được nghi đầy đủ ở bên ngoài phong bì bao gồm cả chữ ký. Dán kín và niêm phong phong bì lại.

7. Nếu cần phân tích ADN cho nhiều người, hãy lặp lại các bước trên cho những người đó và sử dụng một bộ tăm bông cùng với phong bì khác để tránh nhầm lẫn.

8. Khi bạn đã thu đủ tất cả các mẫu ADN của những người cần phân tích ADN, đặt chúng vào trong phong bì lớn cùng với giấy đề nghị phân tích ADN và gửi cho chúng tôi.

THU MẪU GỐC TÓC

1. Lấy 2 hoặc 3 phong bì nghi tên người cần phân tích và quan hệ lên phong bì.

2. Nhổ 5 – 7 sợi tóc có chân tóc đặt lên tờ giấy trắng (Giấy A4) sao cho các gốc tóc dính lên tờ giấy. (Không gói tóc bằng các loại giấy mềm)
(Chú ý: Đối với trẻ sơ sinh hoặc trẻ có tóc quá mảnh, thì không nên thu tóc làm mẫu vì khó nhổ được tóc có chân tóc).

3. Gói cẩn thận tờ giấy A4 lại, rồi viết thông tin của người cho mẫu cùng với chữ ký ở bên ngoài, sau đó bỏ vào một phong bì có thông tin tương ứng.

4. Lặp lại các bước 2 và 3 cho người thứ 2 cần phân tích ADN.

5. Bỏ tất cả các túi đựng mẫu vào một phong bì to cùng với giấy đề nghị phân tích ADN và gửi cho công ty chúng tôi.

Chú ý: với mẫu gốc tóc khách hàng sẽ phải trả thêm 500.000VNĐ/mẫu cho tiền tách ADN từ gốc tóc.

CÁC LOẠI MẪU KHÁC
Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn khi tiến hành lấy các mẫu khác

1. Thu mẫu cuống rốn

Cắt khoảng 1 cm cuống rốn khô, sạch, đã rụng, cho vào phong bì đã điền đầy đủ thông tin: họ tên, tuổi kèm theo chữ ký của người chịu trách nhiệm lấy mẫu, cho vào phong bì lớn rồi gửi cho chúng tôi. (Trong trường hợp khách hàng chỉ gửi 01 mẫu cuống rốn để phân tích ADN thì cần gửi kèm giấy đề nghị phân tích ADN).

Chú ý: với mẫu cuống rốn khách hàng sẽ phải trả thêm 500.000VNĐ/mẫu cho tiền tách ADN từ cuông rốn.

2. Mẫu móng tay, móng chân

Gộp toàn bộ móng tay và móng chân (lượng tối thiểu 40 mg) sau mỗi lần cắt định kỳ, cho vào túi giấy nhỏ đã đề tên và chữ ký của người thu mẫu và cho vào phong bì rồi gửi cho chúng tôi.

Chú ý: với mẫu móng tay khách hàng sẽ phải trả thêm 1.000.000VNĐ/mẫu cho tiền tách ADN từ móng tay.

3. Các mẫu bí mật như:

Răng sữa,Tinh Trùng, bàn chải đánh răng, kẹo cao su, bao cao su, vết máu trên vải, nước mũi trên giấy thấm, đầu mẩu thuốc lá…

Chú ý: với các mẫu bí mật thì khách hàng sẽ phải trả thêm 5.000.000VNĐ/mẫu cho tiền tách ADN từ các mẫu trên. Nếu mẫu không đủ chất lượng sẽ phải thu lại.