Hồ sơ giám định ADN với thủ tục 7 ngày có kết quả

GIẢM THỜI GIAN TRẢ LỜI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH CÒN TỐI ĐA 7 NGÀY

Dịch vụ giám định gene có nội dung nổi bật quy định tại Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006.
Theo đó, từ ngày 20/02/2015, thời gian trả lời hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại sẽ giảm từ 10 ngày xuống còn tối đa 07 ngày làm việc, từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ đề nghị đăng ký đầy đủ theo quy định. Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng ký con dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo cho thương nhân bằng văn bản; trường hợp không chấp nhận việc đăng ký dấu nghiệp vụ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.Hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ bao gồm: Đơn đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ; mẫu con dấu nghiệp vụ trong chứng thư giám định mà thương nhân dự định đăng ký và bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện); bản chụp kèm Giấy chứng nhận để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bản scan từ bản gốc trong trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Đặc biệt, trong thời hạn 03 tháng từ ngày 20/02/2015, thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chưa đăng ký dấu nghiệp vụ sẽ phải thoàn thành thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2015.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb