Xét nghiệm di truyền y học – Bệnh viện Từ Dũ

XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh

Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh

Xét nghiệm chẩn đoán trước sinh (PND)

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm QF-PCR
 • Xét nghiệm FISH
 • Xét nghiệm gen bệnh Thalassemia
 • Xét nghiệm gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne
 • Xét nghiệm gen bệnh Hemophilia – Bệnh máu khó đông
 • Xét nghiệm Hội chứng Down
 • Xét nghiệm Hội chứng Edwards
 • Xét nghiệm Hội chứng Turner
 • Xét nghiệm Uniparental Disomy 15 (UPD) – Hội chứng Angelman và Hội chứng Prader Willi
 • Xét nghiệm gen gây Hội chứng DiGeorge
 • Xét nghiệm Cytomegalovirus DNA

Xét nghiệm nhiễm sắc thể

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm QF-PCR
 • Xét nghiệm FISH

Xét nghiệm gen

 • Xét nghiệm gen AZF
 • Xét nghiệm gen bệnh Thalassemia
 • Xét nghiệm gen bệnh tắc nghẽn mạch máu di truyền
 • Xét nghiệm gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne
 • Xét nghiệm gen bệnh Hemophilia – Bệnh máu khó đông
 • Xét nghiệm Uniparental Disomy 15 (UPD) – Hội chứng Angelman và Hội chứng Prader Willi
 • Xét nghiệm gen gây Hội chứng DiGeorge

Xét nghiệm di truyền trong hiếm muộn

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm gen AZF
 • Xét nghiệm gen bệnh tắc nghẽn mạch máu di truyền

Xét nghiệm di truyền trong sẩy thai liên tiếp

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm gen bệnh tắc nghẽn mạch máu di truyền

Xét nghiệm gen các bệnh huyết học

 • Xét nghiệm gen bệnh Thalassemia
 • Xét nghiệm gen bệnh tắc nghẽn mạch máu di truyền
 • Xét nghiệm gen bệnh Hemophilia – Bệnh máu khó đông

Xét nghiệm gen các bệnh thần kinh cơ

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm gen  bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne

Xét nghiệm gen các hội chứng bẩm sinh

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm QF-PCR
 • Xét nghiệm FISH
 • Xét nghiệm Hội chứng Down
 • Xét nghiệm Hội chứng Edwards
 • Xét nghiệm Hội chứng Turner
 • Xét nghiệm Uniparental Disomy 15 (UPD) – Hội chứng Angelman và Hội chứng Prader Willi
 • Xét nghiệm gen gây Hội chứng DiGeorge

Xét nghiệm gen xác định giới tính

 • Xét nghiệm Karyotye – Lập bộ nhiễm sắc thể
 • Xét nghiệm QF-PCR xác định nhiễm sắc thể X, Y
 • Xét nghiệm FISH xác định nhiễm sắc thể X, Y
 • Xét nghiệm gen SRY
 • Xét nghiệm gen AZF

Xét nghiệm sinh học phân tử định danh virus

 • Xét nghiệm định danh Human papillomavirus (HPV)
 • Xét nghiệm Cytomegalovirus DNA

Xét nghiệm trước chuyển phôi (PGD)

 • Xét nghiệm FISH
 • Xét nghiệm gen bệnh Thalassemia

Giải trình tự gen theo yêu cầu (DNA sequencing)

Xem chi tiết:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb