Tag archive for ‘giám định hài cốt’

Thành lập Trung tâm Giám định Gen nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Dịch vụ Giám định gen, AND tại Hà Nội: Ngày 11 tháng 12 năm 2015,  Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức ra mắt Trung tâm Giám định gen phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Viện Pháp y Quân đội, Hà Nội Trung tâm Giám định gen […]

Giám định hài cốt

Giám định hài cốt

Hiện nay trên thế giới sử dụng 4 công nghệ chủ yếu để giám định ADN hài cốt. Đó là dùng ADN ty thể, ADN trên nhiễm sắc thể Y, các đoạn lặp nhỏ liên tiếp trên ADN nhân và sự đa hình nucleotid đơn. Ba công nghệ sau dùng ADN của nhân tế bào. Mỗi […]

Sẽ có Ban chỉ đạo xác định thông tin hài cốt liệt sỹ

Sẽ có Ban chỉ đạo xác định thông tin hài cốt liệt sỹ

(VOV) – Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban… “Đến 2015, xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng […]

Giám định hài cốt cần những thủ tục gì?

Giám định hài cốt cần những thủ tục gì?

Thủ tục và cách lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ  Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Viện Công nghệ sinh học (CNSH) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Pháp y Quân đội (PYQĐ), Hội Hỗ […]