Thủ tục yêu cầu giám định gen (adn)

Thủ tục yêu cầu giám định gen (adn)

Giám định gen (ADN) là một trong những hoạt động giám định được quy định tại Pháp lệnh Giám định tư pháp. Việc giám định gen được thực hiện hoặc theo yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc của đương sự với những với mục đích khác nhau. […]