Trang chủ » TIN TỨC GIÁM ĐỊNH

Giám định âm thanh

Giám định âm thanh

GIÁM ĐỊNH ÂM THANH (Máy ghi âm, đĩa CD, điện thoại di động, băng cassette…vv) 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án hoặc công văn yêu cầu giám định (đối với tổ chức), đơn yêu cầu giám định (đối với cá nhân). – Tài liệu […]

Giám định số khung xe cơ giới

Giám định số khung xe cơ giới

SỐ MÁY SỐ KHUNG XE CƠ GIỚI (Trên ô tô, mô tô..vv) phục vụ cho việc đăng ký xe hoặc mua bán xe: 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Công văn trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền, đơn yêu cầu giám định (đối với cá nhân). – Phương tiện […]

Giám định và khôi phục dữ liệu

Giám định và khôi phục dữ liệu

GIÁM ĐỊNH VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU (Trên máy tính, điện thoại di động, ổ cứng, thẻ nhớ, sim điện thoại..vv) 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án hoặc công văn yêu cầu giám định (đối với tổ chức), đơn yêu cầu giám định (đối […]

Giám định hình ảnh

Giám định hình ảnh

GIÁM ĐỊNH HÌNH ẢNH (Trên camera, máy ảnh, các files phim, ảnh trong điện thoại di động, máy tính, thẻ nhớ hoặc trên các văn bản tài liệu khác..vv): 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án hoặc công văn yêu cầu giám định (đối với […]