Trang chủ » TIN TỨC GIÁM ĐỊNH

Giám định vân tay

Giám định vân tay

Giám định tài liệu

Giám định tài liệu

Giám định chữ ký, chữ viết, hình dấu

Giám định chữ ký, chữ viết, hình dấu

CHỮ KÝ, CHỮ VIẾT, HÌNH DẤU (Trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy mua bán, vay mượn, Di chúc, Thừa kế,  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Sở hữu nhà ở, Giấy ủy quyền, Bằng cấp …vvv) 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Quyết định trưng cầu giám […]

Giám định vân tay

Giám định vân tay

GIÁM ĐỊNH VÂN TAY (Trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy mua bán, vay mượn, Di chúc, Thừa kế,  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, Giấy ủy quyền, Bằng cấp..v..v) 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Quyết định trưng cầu giám định của Tòa […]

Giám định tài liệu

Giám định tài liệu

GIÁM ĐỊNH TÀI LIỆU BỊ TẨY XÓA, SỬA CHỮA, ĐIỀN THÊM (Trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Giấy mua bán, Vay mượn, Di chúc, Thừa kế, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, Giấy ủy quyền, Bằng cấp …vv..) 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – […]