Giám định ADN – GEN

Giám định ADN – GEN

GIÁM ĐỊNH ADN – GENE (Xác định huyết thống) 1. Thủ tục trưng cầu giám định: – Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án hoặc công văn yêu cầu giám định (đối với tổ chức), đơn yêu cầu giám định (đối với cá nhân). – Các hồ sơ tài liệu khác có liên […]