Trang chủ » DI TRUYỀN HỌC

Bệnh di truyền như thế nào?

Bệnh di truyền như thế nào?

Cơ thể được cấu tạo từ những tế bào. Mỗi tế bào có một nhân tế bào chứa nhiễm sắc thể (NST) dưới dạng từng đôi một. Các NST quyết định đặc tính của mỗi cá thể. Việc sinh ra một trẻ là trai hay gái do một đôi NST đặc biệt qui định gọi […]

Công nghệ gen – vũ khí “hủy diệt” của tương lai

Công nghệ gen – vũ khí “hủy diệt” của tương lai

Gen là chiếc chìa khóa để giải mã sinh mệnh con người. Những thành tựu thu được từ những công trình nghiên cứu về gen sẽ giúp cho con người có thể tự nắm giữ và quyết định sinh mệnh của mình. Sự ra đời của chú cừu Dony bằng phương pháp nhân bản vô […]

Cơ sở di truyền

Cơ sở di truyền

Cơ sở di truyền Phần I- Cơ sở di truyền Mở đầu- Lược sử phát triển của di truyền học và kỹ thuật di truyền Chương I – Bản chất của vật chất di truyền Chương II – Hoạt động và sự biểu hiện của gen Chương III – Biến đổi vật chất di truyền […]

Kỹ thuật di truyền

Kỹ thuật di truyền

Ebook Kỹ thuật di truyền Ứng dụng của kỹ thuật di truyền. Kỹ thuật tái tổ hợp ADN. • Là kỹ thuật thao tác và tổ hợp ADN từ hai nguồn khác nhau (thường là của hai loài khác nhau). Tải về xem diet moi, diet moi, diet moi, diet moi, diet moi, diet moi, […]

Di truyền

Di truyền

DI TRUYỀN Di truyền là hiện tượng chuyển những tính trạng của cha mẹ cho con cái thông qua gen của bố mẹ. Trong sinh học, di truyền chuyển những đặc trưng sinh học từ một sinh vật cha mẹ đến con cái và nó đồng nghĩa với di chuyển gen, gen thừa nhận mang […]