Trang chủ » DI TRUYỀN HỌC

Các định luật di truyền của Menđen

Các định luật di truyền của Menđen

Các định luật Men-den được đề cập trong SGK: định luật đồng tính, đĩnh luật phân tính và định luật phân li độc lập I. Định luật đồng tính a) Thí nghiệm Menden cho đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng lai với cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt xanh, ở F1 thu được […]

Tìm hiểu về tế bào mầm

Tìm hiểu về tế bào mầm

Tế bào mầm là gì? Tế bào mầm là những tế bào bình thường, còn trong tình trạng trứng nước, có thể được nuôi dưỡng cho lớn để trở thành các loại mô bào trưởng thành khác. Mầm là nguồn gốc từ đó nẩy sinh ra toàn bộ các thành phần của một sinh vật, […]

Nhân bản và chuyển gen chuột

Nhân bản và chuyển gen chuột

Những phương pháp chuyển gene của loài chuột được phát triển tại viện Advanced Cell Technology (ACT) do những người phát minh, tiến sĩ Teruhiko Wakayama and Tony Perry. Những chuột chứa gene trong đó có protéine chứa chất huỳnh quang đặt vô đó bởi một phương pháp mới lạ tên là chuyển gene lúc […]

Tetra, khỉ nhân bản

Tetra, khỉ nhân bản

ETRA, khỉ nhân bản, có thể giúp cho sự nghiên cứu về bịnh của con người Tetra là con khỉ nhỏ nâu (gốc miền Bắc Ấn độ) là động vật linh trưởng (người, khỉ, vượn) được nhân bản đầu tiên bằng cách dùng phương pháp tách những tế bào gốc của một phôi để làm […]

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao

Chúng ta biết rằng Công nghệ sinh học (Biotechnology) và Công nghệ thông tin (Informatic technology) được coi là làn sóng thứ năm trong lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ. Công nghệ sinh học (CNSH) có 3 cấp độ khác nhau: CNSH truyền thống như các hoạt động chế biến thực phẩm […]